Insonning ma'naviy hayoti uning namoyon bo'lishida cheksizdir. Ilmiy fan va inson salomatligini prizmasidan o'rganadi. Bu psixiatriya va psixologiya.

Psixiatrlar kasallikni, psixologlar - salomatlikni o'rganadilar. Biroq, aql salomatligi va kasalligi o'rtasidagi chiziq juda nozikdir, hatto mutaxassislar o'rtasida o'zaro farqlash ham mumkin emas.

psixiatriya va inson psixologiyasi

Inson ruhining bilimlari faqat tarixining boshida. Psixaning turli ko'rinishlari ilmiy bilim chegaralarini siqib chiqaradi. Bundan tashqari, ular o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob berish uchun yangi vazifalar qo'yadilar.

Saytda inson psixikasi va uni o'rganadigan ilmlar haqida ma'lumotlar mavjud.