Bir kişinin manevi hayatı, tezahürlerinde sınırsızdır. Bilim insan ruhunu hastalık ve sağlık prizmasıyla inceler. Bu psikiyatri ve psikoloji.

Psikiyatristler hastalığı, psikologları - sağlık çalışır. Ancak akıl sağlığı ve hastalık arasındaki çizgi o kadar incedir ki, bir uzmanın aralarında ayrım yapması bile bazen imkansızdır.

psikiyatri ve insan psikolojisi

İnsan ruhunun bilgisi sadece tarihinin başlangıcındadır. Psişenin çeşitli tezahürleri, bilimsel bilginin sınırlarını zorlar. Ve onlar da sorgulayıcı zihin için yeni görevler koydular.

Site, insan ruhuna ve onu inceleyen bilimlere dair bilgi içerir.